Cenník    

  Bez DPH
 Skúšobná verzia 0 Sk
 SEA JU Mini  jednoduché účtovníctvo pre drobné podnikanie  3 980 Sk
 SEA JU Lite   jednoduché účtovníctvo 5 980 Sk
 SEA JU Standard jednoduché účt.,sklady,mzdy malý závod 9 980 Sk
 SEA PU Profi   podvojné účtovníctvo 9 980 Sk
 SEA PU Premium podvojné účtovníctvo,sklady,mzdy malý závod 16 000 Sk
 SEA VU JU viacužívateľská verzia jed. účtovníctvo (základ)
                     + každá ďaľšia licencia
5 980 Sk
2 000 Sk
 
 SEA VU PU-JU viacužívateľská verzia pod./ jed. účtovníctvo (základ)
                     + každá ďaľšia licencia JU
                     + každá ďaľšia licencia PU
9 980 Sk
2 000 Sk
3 000 Sk
SEA RGP - modul registračná pokladňa ( pre EASY POS ) 6 980 Sk
 MZDY - maly závod 6 500 Sk
 MZDY - velky závod 18 500 Sk