Daňový bónus

 4.1.2005

Nové potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmov fyz. osôb zo závislej činnosti.Aby sa
správne vyplnil riadok 7 doplnil som v rodinných príslušníkoch nový údaj o dobe počas
ktorej je na dieťa uplatnovaný bonus :

Dan.bonus(A/N) ="A" 
Dan.Bonus (OD ROK:  rokodb   MES  mesodb )(DO ROK : rokdob   MES: mesdob )

   
rokodb    =  rok od ktorého sa uplatňuje bonus napr 2004
mesodb  =  mesiac od ktorého sa uplatňuje bonus napr 1

rokdob   =  rok  do ktoreho sa uplatňoval bonus.
mesdob =  mesiac do ktoreho sa uplatňoval bonus.

Ak sa rokdob=0 a mesdob =0
,tak sa bonus este uplatnuje.
Odporučam tieto údaje nastaviť ešte pred výpočtom potvrdenia.

V prípade ukončenia vyplácania bónusu na určité dieťa nachajte nastavenie 
Dan.bonus(A/N) ="A" 
a
rokdob   =  rok  do ktoreho sa uplatňuje bonus. (včítane)
mesdob =  mesiac do ktoreho sa uplatňuje bonus
(včítane)


Pozn: od roku 2006 sa pre výpočet daňového bónusu používa výlučne toto  nastavenie. V roku 2005
sa ešte môhol alternatívne používať systém nastavenia bónusu na počet detí .


27.09.2005

Bonus sa od septembra 2005 zvyšuje na 450 Sk. Od oktobra sa zvyšuje minimalna mzda na 6900 Sk. Tym sa meni
aj minimalna suma zárobku potrebná na uznanie bonusu v danom mesiaci na 3450 Sk a na 1725 Sk pre
invalidných dôchodcov (002).


05.10.2005


Pre január 2006 nastavená nová odpočítateľná položka 7568 Sk a bonus 540 Sk.
Nie je potrebné nič meniť.

28.1.2006

od 1.1.2006 platí pre výpočet:
Odpočitateľná položka 7568 Sk. (90816)
Danovy bonus 540 Sk
Minimálny VZ na zdravotné poistenie pre rok 2006 6900 Sk