Ročné zúčtovanie preddavkov na zdravotné poistenie

 
    1. Doklad o výške príjmu a o preddavkoch na poistné

    Zamestnanec musí požiadať o tento doklad do 9.5.2006! Spracovanie a tlač nájdete v

    MZDY - PREHLADY VYSTUPOV - ODVOD DO ZDR.POISTOVNI - ROCNE ZUCTOVANIE
                PREDDAVKOV - DOKLAD O VYSKE PRIJMU VYPOCET

    Údaje o zamestnávateľovi beriem z parametrov pre sociálnu poisťovňu a zo súboru zdravotných poisťovní
    beriem číslo platiťeľa poistného a kod zdravotnej poisťovne.
    Po výpočte sa program môže spýtať či chcete zapísať vypočítané doklady do archívu, stlačte A .
    V PREZERANI A TLACI dokladov môžete vytlačiť príslušné potvrdenie

    F5 - prvá strana potvrdenia
    F8 - druhá strana potvrdenia

    Poistenie platí štát - tu môžete vytlačiť zoznam zamestnancov za ktorých v období
    od 1.9.2005 do 31.12.2005 platil poistné štát.

   Minimálny základ (MZ).

MZ= (6500 : (počet prac. dní + počet dní sviatku)) x
( odprac. dni +počet dní sviatku+ poč. dní dovolenky+poč. dní paragr. + poč. dní NV + poč. dní absencie)

Pri preplatení dovolenky však tento vzorec nefunguje a musel som pridať

tento vzorec
 

Ak  MZ  > 6500
 MZ = 6500

ENDIF