|
|
|
|
|
Aplikačný software
 
>> pc <<
pc.sk
 

17.08.2010  

                                                                                

    
    
 
 

 
 
   
 
ls@lamzo.sk

 

            
  Od 1.8.2006  je k dispozícii nová verzia 1.79
 

 • O programe DOSPRN

  Tento program umožňuje tlačiť zo starších DOS - aplikácií na moderné atramentové a laserové tlačiarne.  Naviac mnoho tlačiarní nepodporuje diakritiku. Aplikácia DOSPrn tento problém rieši.  DOSPrn je distribuovaný jako  Shareware.  Môžete si ho bezplatne vyskúšať so všetkými  možnosťami, které poskytuje plná verzia. Po tejto skúšobnej dobe môžete svoju kópiu zaregistrovať alebo odinštalovať.
  DOSPrn
  v shareware verzii bude pri každej tlači z DOSu vyzývať k registrácii a po vytlačení 100. stránky začne do tlače pridávať informáciu o potrebe registrácie DOSPrn 1.79.

  Je doporučené DOSPrn 1.79 pred zakúpením vyskúšať!

  Licencia programu sa kupuje na jeden počítač bez časového obmedzenia a vygenerovaný kľúč sa nemôže použiť na iný počítač.

   


  Kliknutím na tlačítko registrácia sa v kolónke Kód sa zobrazí vygenerovaný kód
  na základe konfigurácie daného počítača. Program pri každom otvorení registrácie
  vygeneruje iný kód z určitej podmnožiny kódov daného počítača a z ktoréhokoľvek
  kódu sa vygeneruje jeden a ten istý kľúč.

   Je potrebné pozorne odpísať tento  registračný kód, najlepšie pomocou zachytenia CTRL+C a vloženia do objednávky CTRL+V  (predíde sa chybám pri odpisovaní).


  Stiahnuť si môžete DOSPrn 1.79  priamo zo stránky autora www.dosprn.com .

  Kľúč plnej verzie si môžete objenať  za cenu bez DPH   12,60 €   /  15,00 €  s DPH 
                                                               
  Objednávka musí obsahovať:

  Meno,priezvisko resp. názov firmy,
  IČO,
  IČ DPH,
  DIČ
  adresu
  a číslo registračného kódu DOSPRN 1.79 .


  Musíte mať nainštalovanú originálnu verziu 
  1.79 z downloadu stránky  www.dosprn.com  ( nie Dosprn fy  MP com  zo stránky  www.dosprn.sk alebo www.dosprn.cz ,čo je modifikovaná česká verzia, na ktorú mnou dodaný kľúč nefunguje!!)

   


  Obratom Vám pošlem predfaktúru a po jej uhradení
  platný registračný kľúč (KEY) a faktúru. Dodanie kľúča trvá max. 24 hod. od obdržania platby alebo oznámení o podaní platobného
  príkazu.

  V prípade nejasností, alebo ak potrebujete urýchliť dodanie kľúča,
  mi
  môžete zatelefonovať na číslo
  0905 644 157 resp. poslať e-mail na ls@lamzo.sk .
   

 • Inštalácia
  Stiahnite a spustite samorozbaľovací archív DOSprn179.exe.  Počas inštalácie DOSPrn skopíruje všetky potrebné súbory do Vášho počítača.
 • Spustenie programu

  DOSPrn môžete spustit kliknutím na zástupcu na Vašej pracovnej ploche, alebo kliknutím na zástupcu v zložke  "Po spustení" (ak bola pri inštalácii táto voľlba označená (doporučujem!)). Po štarte programu DOSPRN najdete ikonu v tray oblasti (blízko systémového času, obvykle v pravom dolnom rohu).


  DOSPrn v liště  - DOSPrn je pripravený k práci

 • Tray-menu programu

  Ak kliknete pravým tlačítkom myši na ikonu DOSPrn v tray oblasti, zobrazí sa Vám rozbaľovacie menu. Toto menu umožňuje prístup k voľbám programu.
  • Otvor - otvori vlastné okno programu
  • Tlačový súbor - vytlačí súbor
  • Tlačová úloha - vytlačí aktuálnu tlačovú úlohu (ak je voľba 'automatická tlač' vypnutá)
  • Orientácia - zmení orientaciu papiera
  • Zrušiť tlač - odstráni aktuálnu tlačovú úlohu z fronty DOSPrn (ak  je voľba 'automatická tlač' vypnutá)
  • Zruš - zatvorí toto menu
  • Koniec - ukončí DOSPRN
  Menu DOSPrn

 • Vlastné okno programu  Oneskorenie úlohy Táto voľba udává oneskorenie pred začiatkom tlače. Ak DOS-aplikácia počas tejto doby pošle do tlačiarne dalšiu úlohu, DOSPrn začne tlačiť.
  Automatická tlač Ak je táto voľba zapnutá, DOSPrn automaticky vytlačí aktuálnu tlačovú úlohu po uplynutí doby "Oneskorenie  úlohy". Ináč môžete tlačiť úlohy manuálne pomocou poklepania na ikonu tlačiarne v Tray.
  Tlač s koncom strany Ak Vaša DOS-aplikácia tlačí na konci každej strany speciálny znak "FormFeed", môžete použiť túto voľbu a znížit tak dobu, počas ktorej DOSPrn čaká na tlačovú úlohu. Výsledkom bude zrýchlenie tlače
  Zachytávať port Táto voľba je aktívna iba v systémech Win95/98/Me. DOSPrn sám zachytává všetky údaje, které DOS-aplikácia pošle na tlačiareň a spracuje ich k tlači. Ak máte WinNT/2000/XP, DOSPrn automaticky použije jako medzikrok rezidentný program prn2file.com pre odchyt dát.
  Tlačový súbor Môžete jednoducho vybrať a poslať ľubovoľný textový súbor v ASCII kóde včítane escape sekvencí na Vašu tlačiareň.
  Tlačová úloha Vytlačí aktuálnu tlačovú úlohu (ak je volba 'automatická tlač' vypnutá)
  Zrušit tlač Odstráni aktuálnu tlačovú úlohu z fronty DOSPRN (ak je voľba 'automatická tlač' vypnutá)
  Názov súboru Meno súboru (alebo filter súborou - napr. '*.txt') ktorý obsahuje zachytené tlačové údaje.

  Poznámka: ak požívate WinNT/2000/XP a chcete zmeniť umiesnenie súboru tlačových úloh, je nutné nastaviť rovnaké meno súboru jako parameter pre rezidentný program prn2file.com
  Interface Language Tu vyberte preferovaný jazyk pre rozhranie programu. Nastavte Slovenčinu
  Orientácia Vyberte predvolenú orientáciu papiera
  Zkrátenie dlhých riadkou Ak je táto voľba zapnutá, DOSPRN bude zalamovať všetky dlhšie riadky.

   
  Použij symbol FF (Form Feed) DOSPrn bude akceptovať znak konca stránky "FormFeed" (ASCII 12)
  LF jako CR/LF DOSPrn bude chápať znak konca riadku "LineFeed" (ASCII 10) ako príznak pokračovanía tlače na dalšom riadku na rovnakej pozícii, alebo ako dva príkazy - presun na začiatok riadku "CarriageReturn" (ASCII 13) a koniec riadku "LineFeed" (ASCII 10). V druhom prípade začne tlač na začiatku nového riadku (doporučené).
  Minimalizuj Ak je táto voľba zapnutá, DOSprn se bude spúštať  minimalizovaný v tray oblasti. 
  Tiskárna Tu vyberte tlačiareň, na kterú má DOSPrn tlačiť

  Poznámka: ak používate sieťovú tlačiareň, nie je potrebné špecifikovať lokálny port
  Sekvence Program podporuje tzv. ESC-sekvence. DOSPrn môže emulovať rôzne schémy včítane často používaných Epson Esc-P2 standard, východzia DOSPRN schéma, HP PCL alebo užívateľsky definované schématá.

 • Možnosti písma  Písma Tu môžete vyberať z fontov inštalovaných na Vašom počítači. Neproporcionáolne písma sú  zelené, proporcionálne písma červené. Doporučujeme Vám používat neproporcionálne písma (napr Courier alebo Lucida) - majú pevnú šírku znaku.
  Pouze neproporcionální písma Ak  je voľba označená, v zozname se zobrazia iba neproporcionálne písma.
  CP Kódová stránka. DOSPRN podporuje tieto kódové stránky: 850 (East Europe), 852 (Latin 2), 737 (Greece), 437 (USA), 857 (Turkish), 862 (Hebrew), 775 (Latvian), 855 (Bulgarian), 1125 (Ukrainian) a 866 (Cyrillic).

   
  Velikost Prednastavená veľkosť písma.
  CPI Tento parameter určuje počet znakov na palec. Je tu silná závislosť na typu a veľkosti písma.
  LPI Tento parameter určuje počet riadkov na palec. Je tu silná závislosť na typu a veľkosti písma.
  Okraje Nastavenie velikosti všetkých okrajou na stránke (horný, dolný, ľavý a pravý) Toto nastavenie nezmení veľkosti okrajou, které máte nastavené v DOS-aplikácii.
  Náhľad V této oblasti program zobrazuje ve WYSIWYG módu práve zvolené písmo.

  Poznámka: jedná sa  o veľkosť písma.