Software
|
|
|
|
|
Aplikačný software
 
>> pc <<
pc.sk

12.06.2008  

                                                                                

    
    
 


 
 

 
 
  Ak máte nejaké otázky týkajúce 
  našich aktivít  mi poslať E-mail 
 
ls@lamzo.sk

  Na prezeranie dokumentov pdf je potrebné mať nainštalovaný program Acrobat reader!    
    Účtovanie DPH pri preddavkoch v systéme SEA    dokument
    Jednoduché účtovníctvo 2003  pdf  dokument
    Podvojné účtovníctvo 2003 pdf  dokument 
    Výkaz ziskou a strát 2003 (podnikateľské subjekty) (PDF) pdf  dokument
      Súvaha  2003 (podnikateľské subjekty)(PDF) pdf  dokument
     Účtovná osnova pre podnikateľov 2003(PDF) pdf  dokument
    Účtovná závierka - poznámky pdf  dokument
    Stravné na zahraničných pr. cestách od 1.1.2003 pdf  dokument
    Zákonník práce 2003 pdf  dokument
         
         
    Výkaz ziskou a strát 2003 (nepodnikateľské subjekty) pdf  dokument
    Súvaha  2003 (nepodnikateľské subjekty) pdf  dokument
         
2004 SP01 Od januára v dôchodkovom a nemocenskom poistení doc  dokument 
2004 SP02 Zmeny v odškodňovaní pracovných úrazov doc  dokument
2004 SP03 Zánik paušálnej dane spôsobí problémy aj poisťovniam doc  dokument
2004 SP04 Daňová reforma siaha až k sociálnej a zdravotnej poisťovni doc  dokument
         
         
2004 DP01 Čo čaká zamestnávateľov a zamestnancov v súvislosti s novým zákonom o prídavku na dieťa doc  dokument
         
    Zákon  o dani z príjmov 366/1999 Z.z. pre rok 2001   dokument