MZDY  Zmeny v subsystéme MZDY  10.03.2024
Urobil som hlasenie za rok 2023 ale s len pre tých ktorí nemali v roku 2023 bonus na deti.

l05.03.2024
Oprava mesačného prehľadu  PREH24.xml

28.02.2024
Oprava mesačného výkazu pre zdravotné poisťovne

05.02.2024

 Upravena tlač potvrdenia o príjme.

04.02.2024

S veľkými obmedzeniami som uvoľnil výpočet miezd za január a nasledovné mesiace roku 2024 .Nepodporujem nepravidelný príjem
,sezónne práce a podobne. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2023 sa dá vypočítať a vytlačiť pre každý pracovný pomer zamestnanca
podľa osobného čísla . Potom je potrebné prepísať údaje do originálneho tlačiva. Ak jeden zamestnanec má viac pracovných pomerov vo
Vašej firme je potrebné pred prepisom vytlačené údaje nasčítať. Originálne tlačivo v tvare PDF
sa dá stiahnuť , vyplniť a vytlačiť v časti  DOWLOAD.

30.7.2022
Nový výpočet daňového bonusu platný od 1.7.2022.


6.4.2022
V ZARADENI PRACOVNIKA   Shift+F3 - pracovné údaje je potrebné skontrolovať a prípadne nastaviť
typ pracovného pomeru pre pracovníkov s ES1=0 ZEC a to 2 - zamestnanci  3- profesionálny športovec
4-iný pracovný vzťah napríklad  konateľ SRO .
Len pre  2 a 3 sa počíta nový odvod kurzarbait  PFP .

Výkaz poistného VYK1 je už upravený pre kurzarbait za marec 2022.

9.3.2022

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021.

6.2.2022

Úpravy pre výpočet miezd pre rok 2022.

30.01.2022
 
Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2021. Ďalšie  zmeny pre rok 2022 dám na web v priebehu budúceho
týždňa.

27.05.2021

Úprava xml súboru pre prihlášku, odhlášku ,prerušenie , zmenu  do Sociálnej poisťovne verzia 2021_1.

23.04.2021

XML súbory pre mesačný prehad Preh19.xml a pre hlásenie o vyúčtovaní dane HL19.xml sú upravé tak aby ich
akceptovali eDane JAVA aj  portál  FS. Zmenil som kódovanie slovenčiny z CP852 na Windows-1850.
CP852 tieto aplikacie  prestali akceptovať.

23.03.2021
Hlásenie o vyúčtovaní dane

16.02.2021

Úprava výpočtu priemeru za predchádzajúci qvartál. Upravená súvaha a výsledovka 2020 a závierka v JÚ.


09.02.2021
Oprava MVP mesačný výkaz poistného.

05.2.2021
Update  programov vyžaduje Ošetrenie databáz-Obnova pracovných,základných,old súborov sd aj sdd.

Pridelené IČPV sociálnou poisťovňou sa do MIEZD zapíšu pre jednotlivých pracovníkov v MZDY - ZMENY VSTUPOV -
ODPOČITATEĽNÉ POLOŽKY . Je to celkom dole a zadáva sa 12 miezd s vedúcimi nulami.ICPV sa automaticky uvádza v
v mesačnom výkaze poistného (MVP) aj vo výkaze poistného (VP). Aj naďalej platí nepoužívať nepravideľný príjem či už pre zamestnancov
alebo dohodárov. Výnimkou je nástup aj výstup v tom istom mesiaci. Program na to nie je upravený.
Výpočet miezd na rok 2021 je pripravený. Ak by ste narazili na nejaký problém, tak mi prosím zavolajte.

 14.1.2021

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo ZČ 2020. Ďalšie zmeny už čoskoro.

05.05.2020

Úprava xml schémy pre mesačný výkaz poistného od 1.5.2020

 

10.03.2020

Nová odchylka Ošetrovné neobmedzene  ( bez prerušenia poistneho po 10 dnoch)  78
Nová odchýlka PN preplácaná od 1. dňa SP  79

Dlhodobé odchýlky

 

92  Prekážky v práci na strane zamestnávateľa § 142 ods 3 ZP  60% priemernej mzdy

93  Prekážky v práci na strane zamestnávateľa § 142 ods 3 ZP  80% priemernej mzdy

94  Prekážky v práci na strane zamestnávateľa § 142 ods 3 ZP  100% priemernej mzdy

Je vytvorená nová zostava Z60PP80 (MZDY-TLACOVE ZOSTAVY- celkom dole)
ako pomôcka pri vypĺňaní žiadosti o príspevok na mzdy.

Ak by ste niečomu nerozumeli tak mi zavolajte.


15.03.2020
Hlásenie za rok 2019.

19.02.2020

Oprava výpočtu daňového bonusu na deti.

 

03.02.2020

Pripravený výpočet miezd pre rok 2020 a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019.

19.01.2020

Upravil som potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2019. Ďalšie zmeny týkajúce sa roku 2020 pripravujem
a budem ich umiestňovať na webe v priebehu najbližších dní .

 

04.07.2018
 

Dohoda o vykonaní práce pre dôchodcov do 200 €

ES1 = E
TZSP = ZEC1B
Vynimka = A 

                                                   NP ST  INV PvN UP GP RF     ZP  
Nastavenie odvodov  Dôchodca                  0000110                     0
Nastavenie odvodov  INV.Dôchodca          0000110                     0
Nastavenie odvodov  Pred..Dôchodca         0000110                     1

Dohoda o pracovnej činnosti  pre dôchodcov do 200 €

ES1 = F
TZSP = ZEC2B
Vynimka = A 

                                                   NP ST  INV PvN UP GP RF     ZP  
Nastavenie odvodov  Dôchodca                  0000110                     0
Nastavenie odvodov  INV.Dôchodca          0000110                     0
Nastavenie odvodov  Pred..Dôchodca         0000110                     1

Dohoda o vykonaní práce pre dôchodcov nad 200 €

ES1 = 1
TZSP = ZEC1
Vynimka = A 

                                                   NP ST  INV PvN UP GP RF     ZP  
Nastavenie odvodov  Dôchodca                  0100111                     0
Nastavenie odvodov  INV.Dôchodca          0110111                     0
Nastavenie odvodov  Pred..Dôchodca         0100111                     1

Do mes. výkazu poistenia program ako typ zamestnanca zapíše ZEC1V

Dohoda o pracovnej činnosti pre dôchodcov nad 200 €

ES1 = 2
TZSP = ZEC2
Vynimka = A 

Do mes. výkazu poistenia program ako typ zamestnanca zapíše ZEC2V

                                                   NP ST  INV PvN UP GP RF     ZP  
Nastavenie odvodov  Dôchodca                  0100111                     0
Nastavenie odvodov  INV.Dôchodca          0110111                     0
Nastavenie odvodov  Pred..Dôchodca         0100111                     1

 

Takto musí byť nastavený ES1,TZSP,Výnimka a odvody do fondov pred výpočtom za príslušný mesiac.

Príklady prihlasovania do SP

02.07.2018
Nové potvrdenie o príjme pre rok 2018.
13 a 14 plat som nerobil a ani sa nechystám.
Čo sa týka  dohôd pre dôchodcov do 200 €  bez odvodov , tie zatiaľ nemám spracované.
Ak by niekto chcel tieto dohody používať, tak mi zavolajte a ja ich zapracujem do systému.
Chvíľu to ale bude trvať, lebo odchádzam na dovolenku.

07.6.2018

Odchýlka číslo 50  Príplatok za prácu v sobotu a nedeľu . Zadáva sa celková čiastka príplatku.

 

20.4.2017

Nové potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti pre rok 2017.

 

21.3.2017

Opravený výpočet evidenčného listu dôchodkového poistenia ELDP1.xml

 

19.2.2017

Do mzdového listu som doplnil preplatok a nedoplatok z ročného zúčtovania ZP.

27.1.2017

Upravil som potrvrdenie o zdaniteľných prímoch podla tlačiva pre rok 2016.

19.1.2017

Vytvorený evidenčný list dôchodkového poistenia ELDP1.xml . Je uložený v adresári c:\sea\pdf\ ELDP1.xml .

25.1.2016

Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2015.

13.2.2015
V potvrdení o zdaniteľnej mzde bola chyba v riadku 8 - nesprávne vypočítaná suma bonusov. Dalo sa to prepísať , ale teraz už je to opravené.
Po update prepočítajte potvrdenia a môžete tlačiť.

 

11.2.2015

Odpočítateľná položka zo zdravotných odvodov.

Opravený mesačný výkaz - Celkový príjem za všetkých zamestnancov
 
 
Nárok na OP  má každý zamestnanec ES1=0 ZEC.
 Dohodári nárok na OP nemajú.
 Nárok sa nastavuje napr. v zaradení pracovníka SHIFT+F5 (odpočítateľné položky) je to príznak NAR_OP (A/N).
 Zamestnanec si tento nárok môže uplatniť mesačne UPL_OP = A
 alebo v ročnom zúčtovaní preddavkov ak UPL_OP = N.
 Pri otvorení ZARADENIE PRACOVNIKA automaticky nastavujem pre všetkých zamestnancov 
  NAR_OP
 = A a  UPL_OP = N a   pre dohodárov 
  NAR_OP  = N a  UPL_OP = N

Ak by ste mali nejaké dotazy tak mi zavolajte.
         

29.1.2015

Nové potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2014.

4.12.2014
Zdravotná poisťovňa

Hromadné oznámenie o zmene platiteľa - opravené pre neplatené voľno a ABS z 2Y na 2N.


10.3.2014
Ročné zúčtovanie dane.

Do riadku 00 sa zapisujú  aj príjmy z dohôd a do riadku 00a len príjmy z dohôd.
Pri odpočítateľnej položke za manželku som vložil nový parameter Počet mesiacov počas ktorých
manželka splňuje podmienky na možnosť uplatnenia odpočítateľnej položky na manželku.
28.2.2014
Ročné zúčtovanie dane za rok 2013 je už sprístupnené na webe. Odskúšal som to na niekoľkých pracovníkoch
a zatiaľ som nenašiel chybu. Zavolajte mi prosím ak narazíte na nejaké nezrovnalosti. 13:15 Oprava RZD -
vo väčšom súbore usea013c som zabudol dať novú štruktúru rozšírenú o príspevok na starobné dôchodkové
sporenie. Už je to v poriadku.

Rád by som Vás upozornil ešte raz na dátum výplaty pri mesačnom výkaze poistného,
ktorý zaviedla Sociálna poisťovňa od tohto roku. Sociálna poisťovňa tento dátum chápe ako
dátum splatnosti poistného. K tomuto termínu musia byť peniaze na ich účte. Ak tam nie sú,
tak budú žiadať penále a už to robia.

2.2.2014
V mesačnom výkaze poistného do SP (MVP) pribudol nový element  DEŇ VÝPLATY  t.j. deň určený
na výplatu príjmov zamestnancov. Zadáva sa pri vytváraní XML.
Ďalej pribudol povinný element FOSOBA  to je osoba ktorá plní povinnosti voči SP (mzdová účtáreň)
Obsahuje  Priezvisko, meno, telefón, mail . Musíte ho zadať v SOCIALNA POISTOVNA-NASTAVENIE
PARAMETROV FORMULÁRA  (MZD.UCT) .
Je potrené v daných parametroch dopísať aj IBAN ak ešte nie je zadaný. Spolu s IBAN musí byť nastavený
aj názov banky. Tu nastavený IBAN sa použije sa aj pre zdravotné poistenie (Mesačný výkaz 2014).

Čo sa týka zamestnávania dlhodobo nezamestnaných, tak som túto možnosť nezapracoval do programu
a ak to bude možné, ani to neurobím.
Prehľad o zrazených preddavkoch je pripravený pre rok 2014.

Výkaz poistného upravím do verzie 2014 najneskôr v pondelok.29.1.2014
Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti za rok 2013 už je na webe. Nový riadok 09.
Opravená zostava  Z60tzx zoznam zamestnancou.

16.7.2013
 

Bonus od  1.7.2013 je 21,41 €.

26.6.2013

 Zahraničný pracovník z ČR môže používať pre SP svoje rodné číslo ostatní musia mať pridelené identifikačné číslo od SP.

6.5.2013
Zostava zoznam pracovníkov  Datum nastupu + Druh zamestnania (TLACOVE ZOSTAVY-
ZOZNAMY PRACOVNIKOV-Z60ZOZD) Tlač len pracovníkov pracujúcich v nastavenom mesiaci a roku.
30.4.2013
 Nový súbor ISCP.xml ver. 2012  (oprava)
 19.3.2013
 Sociálna poisťovňa - hlásenie zmien (MD,RD) HRZM1.xml , prerušenia HPRER1.xml.

10.3.2012
Hlásenie o vyúčtovaní dane  HL12.XML

Hlásenie som vytvoril zosúčtovaním mesačných hlásení + príloha IV a V.
Všetky údaje sú uložené v xml súbore HL12.xml . Tento sa dá importovať do aplikácie e-dane
a tam vytlačiť alebo priamo poslať na DÚ.

 

 

 Odkazy na dokumenty DÚ 2012,2013

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/uvitanie/aktuality/a_data/2013_dzmv_ciselne_udaje.pdf

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/uvitanie/aktuality/a_data/2013_rz_2012.pdf

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/uvitanie/aktuality/a_data/2013_zamestnanecka_premia.pdf

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/uvitanie/aktuality/index.html

http://www.porada.sk/t6023-zakon-o-dani-z-prijmov-od-01-01-2013-a.html#11

 

11.2.2013

Vplyv dôchodkov na platenie poistného  PDF (firefox), TXT

  PRAVIDEĽNÝ PRÍJEM

 Zamestnanec s pravidelným príjmom bez dôchodku:

-       Zamestnanec platí:   NP, SP, IP, PvN
-       Zamestnávateľ platí: NP, SP, IP, PvN + RFS, UP, GP

 Zamestnanec s pravidelným príjmompriznaný predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok:

-          Neplatí IP a PvN

 Zamestnanec s pravidelným príjmom – priznaný výsluhový dôchodok + dovŕšenie dôchodkového veku:

-          Neplatí IP

 Zamestnanec s pravidelným príjmom – priznaný invalidný dôchodok s poklesom nad 70%, invalidný dôchodok + dovŕšenie dôchodkového veku:

-          Neplatí PvN

 NEPRAVIDEĽNÝ PRÍJEM

 Zamestnanec s nepravidelným príjmom - bez dôchodku:

-             Zamestnanec platí:   SP, IP
-       Zamestnávateľ platí: SP, IP + RFS, UP, GP

 Zamestnanec s nepravidelným príjmom - priznaný predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok, výsluhový dôchodok + dovŕšenie dôchodkového veku:

-          Neplatí IP

 Zamestnanec s nepravidelným príjmom – priznaný ID s poklesom nad 70%, invalidný dôchodok + dovŕšenie dôchodkového veku:
-       Bez zľavy (v tomto prípade sa neplatí PvN a NP z dôvodu nepravidelnosti príjmu)

 

DOHODY DVP,DPC  PRAVIDEĽNÝ PRÍJEM

 Dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti s pravidelným príjmom – bez dôchodku:

-                        Zamestnanec platí: NP, SP, IP, PvN
-       Zamestnávateľ platí: NP, SP, IP, PvN + RFS, UP, GP


 Dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti s pravidelným príjmom - priznaný predčasný starobný dôchodok:

-       Neplatí IP a PVN,

 Dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti s pravidelným príjmom - priznaný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok + dovŕšenie dôchodkového veku:

-                                 Neplatí IP, PVN, NP

 Dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti s pravidelným príjmom – invalidný dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok:

-                                  Neplatí PvN a NP

  

DOHODY DVP,DPC  NEPRAVIDEĽNÝ PRÍJEM

 

Dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti s nepravidelným príjmom – bez dôchodku:

-                       Zamestnanec platí SP, IP
-       Zamestnávateľ platí SP, IP + RFS, UP, GP

 Dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti s nepravidelným príjmom – priznaný predčasný starobný dôchodok,
 starobný dôchodok, výsluhový dôchodok + dovŕšenie dôchodkového veku:

-                     Neplatí IP

 Dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti s nepravidelným príjmom – priznaný invalidný dôchodok,
  invalidný výsluhový dôchodok

       -       Bez zľavy (v tomto prípade sa neplatí PvN a NP z dôvodu nepravidelnosti príjmu)

 DOHODY BPS

 Dohoda o brigádnickej práci študentov s pravidelným/nepravidelným príjmom (okrem „výnimky“) – bez dôchodku:

         -       Zamestnanec platí SP, IP
 -       Zamestnávateľ platí SP, IP + RFS, UP, GP

 Dohoda o brigádnickej práci študentov s pravidelným/nepravidelným príjmom (okrem „výnimky) – priznaný invalidný dôchodok:
-       Bez zľavy (v tomto prípade sa neplatí PVN a NP z dôvodu typu dohody)

 

 

 

 

 


8.2.2013

Nové evidenčné stavy ES1:
ES1

        Pravideľný príjem
0
   – Zamestnanec pravidelný príjem (ZEC)                                              1
1   – DoVP (Dohoda o vykonaní práce) – pravidelný príjem (ZECD1)     3
2   – DoPČ (Dohoda o pracovnej činnosti) – pravidelný príjem (ZECD2) 5
3   – DoBPŠ (Dohoda o brigádnickej práci študentov) – pravidelný príjem (ZECD3) 7
4   – DoBPŠ bez dôchodkového poistenia - pravidelný príjem (ZECD4)  9

       
Nepravideľný príjem
5
– Zamestnanec nepravidelný príjem (ZECN) 2
6 – DoVP - nepravidelný príjem (ZECD1N) 4
7 – DoPČ – nepravidelný príjem (ZECD2N) 6
8 – DoBPŠ – nepravidelný príjem (ZECD3N) 8
9 – DoBPŠ bez dôchodkového poistenia - nepravidelný príjem (ZECD4N) 9

Každému zamestnancovi je pridelené jedno z čísel ES1 podľa pracovnej zmluvy. Zatiaľ je možné používať
čísla 0 až 4 t.j. pravidelný príjem. V zaradení pracovníka (Shift+F3 pracovné údaje ) skontrolujte dátumy
nástup prípadne výstup. Doplňte nové údaje týkajúce sa dôchodkov.
Taktiež skontrolujte odpočítateľné položky a nastavenie odvodov do SP a ZP.

Ak sa v zozname aktuálnych pracovníkov ukážu aj starí pracovníci je to preto , že nemajú nastavený dátum
 výstupu a po doplnení sa zo zoznamu stratia. Dátum výstupu už bude posledný deň zamestnania.

Zaviedol som nové dlhodobé odchýlky :

MD - materská dovolenka
RD - rodičovská dovolenka
NV - neplatené voľno
PN - pracovná neschopnosť

Sú to časové odchýlky a zadáva sa dátum OD a v prípadoch, že vieme kedy odchýlka skonči
môžeme zadať aj dátum DO. Ak dátum DO nezadáme, odchýlka platí kým ju neukončíme.
Z týchto dlhodobých odchýlok program pri výpočte vygeneruje automaticky príslušné mesačné
odchýlky a tieto spracuje. MD RD sa musí zadávať len cez dlhodobé odchýlky.

Mzdy za január sa už môžu počítať.


Dohodárom pri zadávaní mzdy zadajte aj počet odpracovaných hodín a odpracovaných dní .


 

 

4.1.2013
Nové mzdy a popis práce s verziou pre rok 2013 bude k dispozícii 8.2.2013.

18.01.2013
 

Oznamovacia povinnosť zamestnávateľov v zmysle Metodického usmernenia
ÚDZS č. 3/4/2009 s platnosťou od 1.1.2013

1.     Zamestnávateľ plní oznamovaciu povinnosť

o    za poistencov štátu pod číslom 1 v spojení s písmenami
B poberateľ dôchodku
C poberateľ rodičovského príspevku
D osoba v dôchodkovom veku bez nároku na starobný dôchodok
E invalid bez nároku na invalidný dôchodok
G osoba vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody
K osoba, ktorá sa stará o dieťa vo veku do 6 rokov
M manžel (ka) zamestnanca v zahraničí
O osoba na PN, OČR, materská dovolenka
U poberateľ náhrady služobného platu policajta a vojaka počas PN za poistencov pod číslom 2 (zamestnanec)

    Osobitný kód 2Y

    na oznámenie zmien zamestnávateľa z titulu nepravidelných príjmov alebo príjmov
vyplatených po skončení pracovného pomeru
sa používa kód 2Y,
v ktorom 2 vypovedá o skutočnosti, že ide o zamestnanca a Y o tom, že ide o situáciu,
ktorá je uvedená v § 11 odsek 3 druhej vety zákona o zdravotnom poistení.

      Osobitný kód 2N

        na oznámenie zmien zamestnávateľa z titulu čerpania neplateného voľna zamestnanca,
absencie
sa zaviedol kód 2N, v ktorom 2 vypovedá o skutočnosti, že ide o zamestnanca a N o tom,
že ide o situáciu, ktorá je uvedená v § 11 odsek 3 druhej vety zákona o zdravotnom poistení.

         Osobitný kód 2D

                        na oznámenie zmien zamestnávateľa z titulu zamestnávania fyzickej osoby na základe dohody
                        o vykonaní práce, resp. dohody o pracovnej činnosti
sa zaviedol osobitný   kód 2D,
                        v ktorom 2 vypovedá, že ide o zamestnanca a D o skutočnosti, že takýto zamestnanec má uzatvorenú
                        dohodu o vykonaní práce, resp. dohodu o pracovnej činnosti

 

Niekoľko príkladov z praxe 

           Zamestnanec má uzavretú dohodu na obdobie jedného mesiaca marec.
           Činnosť, ktorú má vykonávať na túto dohodu, vykonáva však iba v období od 1.marca do 10. marca
           Zamestnávateľ ho prihlási kódom 2D

nasledovne:

Kód zmeny: 2D

Platnosť zmeny: Z

Dátum: 01.03.2013

 

Kód zmeny: 2D

Platnosť zmeny: K

Dátum: 10.03.2013

            Ak zamestnávateľ nevie určiť presný dátum výkonu práce napríklad v prípade pri dohode
            o pracovnej činnosti, prihlasuje a odhlasuje zamestnanca kódom 2D,
             na posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu,
            v ktorom mu zamestnávateľ príjem vyplatil
            Zamestnancovi zamestnávateľ vyplatil príjem v mesiaci február.
            Zamestnávateľ nahlási tohto zamestnanca zdravotnej poisťovni

nasledovne:

Kód zmeny: 2D

Platnosť zmeny: Z

Dátum: 31.01.2013

 

Kód zmeny: 2D

Platnosť zmeny: K

Dátum: 31.01.2013

            Ak zamestnanec pracujúci na dohodu má výkon práce ucelené obdobie, do ktorého spadá víkend,
            zamestnávateľ ho na dni víkendu neodhlasuje zo zdravotnej poisťovne.
            Napríklad zamestnanec má uzavretú dohodu na obdobie od 01.01.2013 do 31.03.2013.
            Dni, ktoré reálne odpracuje (za ktoré má príjem) sú štvrtok, piatok, pondelok.
            Zamestnávateľ ho prihlási kódom 2D začiatok vo štvrtok a odhlási kódom 2D koniec v pondelok.

            Zamestnanec má vyplatenú odmenu z titulu nepravidelného príjmu alebo z titulu príjmu vyplateného
            po skončení pracovného pomeru v marci . Zamestnávateľ prihlási zamestnanca na jeden (posledný)
            deň v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom došlo k vyplateniu príjmu, pričom prihlásenie
            a odhlásenie sa vykoná v jeden deň

nasledovne:

Kód zmeny: 2Y

Platnosť zmeny: Z

Dátum: 28.02.2013

 

Kód zmeny: 2Y

Platnosť zmeny: K

Dátum: 28.02.2013

            Zamestnanec čerpá neplatené voľno v období od 01.03.2013 do 05.03.2013.
            Zamestnávateľ ho nahlási zdravotnej poisťovni kódom 2N do konca kalendárneho mesiaca,
            nasledujúceho po mesiaci, v ktorom čerpal neplatené voľno

nasledovne:

Kód zmeny: 2N

Platnosť zmeny: Z

Dátum: 01.03.2013

 

Kód zmeny: 2N

Platnosť zmeny: K

Dátum: 05.03.2013

            Zamestnanec má od 11.03.2013 absenciu. Dňa 01.04.2013 nastúpi do práce, dňom 02.04.2013
            s ním zamestnávateľ ukončí pracovný pomer.
            Oznámenie do zdravotnej poisťovne zo strany zamestnávateľa vyzerá

nasledovne:

Kód zmeny: 2N

Platnosť zmeny: Z

Dátum: 11.03.2013

 

Kód zmeny: 2N

Platnosť zmeny: K

Dátum: 31.03.2013

 

Kód zmeny: 2

Platnosť zmeny: K

Dátum: 02.04.2013

Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom je v zmysle § 24 písmeno c) zákona č. 580/2004 Z.z.
v znení neskorších predpisov povinný plniť oznamovaciu povinnosť za svojich zamestnancov,
 t.z. písomne oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni spôsobom určeným úradom najneskôr
do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného okrem zmeny platiteľa poistného
 z dôvodu uvedeného v § 11 odsek 7, ktorú treba oznámiť do konca kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného. Zmenu platiteľa
poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 3 druhej vety zákona o zdravotnom poistení
(skutočnosť, že poistenec v pracovnom pomere sa nepovažuje za zamestnanca v dňoch,
v ktorých nepoberá príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) a nie je
fyzickou osobou podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s)) oznámi platiteľ poistného do konca
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného.


 


06.01.2013
Odhláška do SP verzia 2013  XML


04.01.2013
Prihláška do SP verzia 2013 XML
 

Typ zamestnania :

RLFO:

1 – Zamestnanec pravidelný príjem (ZEC)

2 – Zamestnanec nepravidelný príjem (ZECN)

3 – DoVP (Dohoda o vykonaní práce) – pravidelný príjem (ZECD1)

4 – DoVP - nepravidelný príjem (ZECD1N)

5 – DoPČ (Dohoda o pracovnej činnosti) – pravidelný príjem (ZECD2)

6 – DoPČ – nepravidelný príjem (ZECD2N)

7 – DoBPŠ (Dohoda o brigádnickej práci študentov) – pravidelný príjem (ZECD3)

8 – DoBPŠ – nepravidelný príjem (ZECD3N)

9 – DoBPŠ bez dôchodkového poistenia - pravidelný príjem (ZECD4)

10 – DoBPŠ bez dôchodkového poistenia - nepravidelný príjem (ZECD4N)

11 - DoBPŠ len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem (ZECDDPP)

12 - DoBPŠ len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem (ZECDDPN)

13 – Dohoda do 31.12.2012 (ZECD)

 

31.06.2012

Od 1.7.2012 je danový bonus  21,03 €

22.05.2012
 

V mesačnom prehľade dane v časti V. sa riadok 8 vypĺňa nasledovne:

Riadok 8

V časti „A“ sa uvedie suma vyplateného (uplatneného) daňového bonusu v príslušnej výplate za všetky vyživované deti zamestnanca (bez ohľadu na zdroj).

Ak si zamestnanec v ročnom zúčtovaní preddavkov za rok 2011 dodatočne uplatňuje nárok na daňový bonus za rok 2011 (celý alebo len za časť roku),
uvedie sa úhrnná suma v danom mesiaci vyplateného bonusu, vrátane doplatkov a opráv.

V časti B sa uvedie  vyplatená čiastka daňového bonusu z ročného zúčtovania v danom mesiaci.

 

14.3.2012
Do vety ročného zúčtovania som doplnil údaj MES - mesiac ročného zúčtovania daného pracovníka a DATRZ dátum ročného zúčtovania dane.

09.03.2012
Upravené ročné zúčtovanie preddavkov na daň - potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

28.02.2012

Výkaz preddavkov na  poistné na verejné zdravotné poistenie (súhrnný výkaz)

Výkaz predddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011
Ročné zúčtovanie poistného za rok 2011 bude robiť zdravotná poisťovňa. Povinnosťou zamestnávateľa je do 28.02.2012 doručiť do zdravotnej poisťovne ročný výkaz poistného. Výkaz  Zamestnávateľ, ktorý má max. dvoch zamestnancov, môže podať výkaz v papierovej forme, ostatní musia podať výkaz v elektronickej forme.

 Doporučujem skontrolovať a prípadne opraviť doby poistenia každého zamestnanca v roku 2011.  Sú to položky "Obdobie trvania zamestnania".

Pri stanovení dôb trvania poistenia program berie do úvahy nasledovné skutočnosti:

V roku 2011 za zamestnanca nebol považovaný zamestnanec počas týchto období:
- zamestnanec na rodičovskej dovolenke
- zamestnec na neplatenom voľne a absencii
Za tieto obdobia sa v roku 2011 oznamovalo ukončenie poistenia a nový začiatok  (po skončení prerušenia). V období od 01.01. do 30.04.2011 len v prípade, ak danom mesiaci nemal žiadny príjem a ani nepoberal nemocenské, ošetrovné alebo materské.
 

Názov súboru ročného výkazu v elektronickej forme je  N5802011, resp. O5802011 pri opravnom výkaze.

 


Súbor PREH12.xml už nehlási žiadne chyby. Odskúšal som ho na dátach 3 rôznych firiem.
 

26.02.2012
Upravené hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2011.

24.02.2012

Už som vytvoril xml súbor PREH12.xml. Jeho správnosť si môžete otestovať v aplikácii e-dane  www.drsr.sk.

23.02.2012
Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti ktoré jednotlivým pracovníkom vyplatil zamestnávateľ... za
predchádzajúci mesiac. Zatiaľ sa dá vytvoriť fdf súbor a následná tlač z PDF.
PREH12.fdf - prvá a druhá strana hlásenia
PR512.fdf - V. časť hlásenia

Súbor PREH12.xml bude vytvorený v priebehu niekoľkých dní.

Vytvorenie dávky 580 pre zdravotnú poisťovňu na účely ročného zúčtovania preddavkov na ZP.
Tlač dokladu som nerobil, ale niektoré poisťovne akceptujú aj CD na ktorom je príslušný súbor N5802011.001 (dávka 580)

PREHLADY VYSTUPOV-ZDRAVOTNA POISTOVNA-ROCNE ZUCTOVANIE PREDDAVKOV

Spustiť postupne body 1 až 5. Odoslať súbor do príslušnej poisťovne a opakovať bod 5 pre dalsiu poisťovňu.

 

Nezabudnite zmeniť názov daňového úradu (napríklad namiesto Námestovo alebo Dolný Kubín  dať ŽILINA) Nastavuje sa to v MZDY-KONTROLNÉ SÚBORY-
 údaje o účtovnej jednotke pre tlač, alebo v DPH-SPECIALNE CINNOSTI- celkom dole.

Daňový úrad Bratislava

Daňový úrad Trnava

Daňový úrad Trenčín

Daňový úrad Nitra

Daňový úrad Žilina

Daňový úrad Banská Bystrica

Daňový úrad Prešov

Daňový úrad Košice

Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty


 

01.02.2012
Výpočet mzdy za január 2012

Nezdaniteľná časť na daňovníka  3 644,74 €

Mesačná nezdaniteľná časť na daňovníka  303,72 €

Maximálny vymeriavací základ pre sociálne poistenie:

- Nemocenské a garančné poistenie        1 153,50 €

- Starobné, invalidné, poistenie v nezamestnanosti, rezervný fond     3 076,00 €

Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie  2 307,00 €

Minimálna mzda  327,20 €

Daňový bonus  20,51 € (do 1.7.2012)17.1.2012
Potvrdenie o prímoch FO zo závislej činnosti za rok 2011

12.1.2012

SOS Tvrdošín - ocenenie zostatkov dovolenky (práca vo verejnom záujme)

9.1.2012

SOS Tvrdošín -kreditový príplatok

23.11.2011
SOS Tvrdošín - podklady pre SKOL 1-4
(STATISTIKA- celkom dole)

3.11.2011
Odchýlka 46 - Zákonné voľno platené - §141 ZP - doprevádzanie RP

14.10.2011
Pre OMOSS.
Vytvorenie evidencie dochádzky pre 1 pracovníka.

Odchýlka 24 preplatenie dovolenky sa zadáva nasledovne.

Jeden deň      1,00
pol dňa           0,50
tri a pol dňa   3,50


6.10.2011
Pre  SOS lesnícka - oprava tlace 2 výplatných pások

26.09.2011
Pre  SOS lesnícka - štatistika vekové rozloženie zamestnacou

14.09.2011
Oprava zostavy pre DDP

05.09.2011
OMOSS- evidencia dochádzky - doplnenie adresy zamestnanca

01.08.2011
Nová štruktúra súboru Výkaz poistného do zdravotnej poisťovne N514RRMM platí od 1.8.2011 aj spätne pre opravy starých mesiacov.
Od 7 mesiaca zmena daňového bónusu.

4.7.2011
Výplatné pásky - nový formát (dve na stranu - viac informácií)

3.6.2011
Mzdový list - opravený VZ dôchodkové poistenie.

1.6.2011

Nová tlač zrážok za rok, pracovníka a kód zrážky (OMOSS)

23.5.2011

Do vymeriavacieho základu pre ZP (ani SP) nevstupuje zdaniteľný príjem - odchýlka 69 - vrátené poistné zo SP18.5.2011

Upravený sumár miezd tak aby bral do úvahy daňový bonus u dohodárov.


11.4.2011
Prehlad o zrazených preddavkoch na daň 2011

15.3.2011

Evidenčný list dôchodkového poistenia  počítam od zadaného roku.
Opravený riadok D Suma rozdielu daňového bonusu v Hlaseni o vyučtovaní dane

14.2.2011

Upravený VYK1.XML pre malé hodnoty odvodu na garančné poistenie (GP), menšie ako  0,10.  

11.2.2011

  Upravil som potvrdenia o príjme a preddavkoch na daň tak, aby sa dali vytlačiť aj pre pracovníkov
  s nulovým príjmom. Podobne takýmto pracovníkom je možné urobiť ročné zúčtovanie preddavkov na daň.

   2.2.2011
  Výpočet miezd upravený pre rok 2011 s nasledovnými obmedzeniami:

 - výpočet len pre pracovníkov s pravideľným príjmom
 - do Sociálnej poisťovne sa vytvára xml  mesačný súbor poistného VYK1.xml
 - nový formulár MVP1(2) ktorý vytvorila SP neumožňuje import dát zo súboru
   MVP1.fdf a tak sa zatiaľ nemôže automaticky tlačiť s vypočítanými údajmi .
   Nové formuláre sú však editovateľné. Ak sa mi podarí oživiť tieto formuláre pre
   fdf tak to oznámim. Zatiľ sa dá vytlačiť klasická zostava MVP a prílohy.

   Zmenili sa kódy výnimiek z vymeriavacieho základu na 0 a 1. Zatiaľ dávam výnimku
   automaticky 0. 1 sa dáva len vtedy ak odvod zamestnaca sa nevypočítava s toho
   istého VZ ako odvod zamestnávateľa.

27.1.2011

Upravené:
   1 .  ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2010.
   2 .  Hlásenie o vyúčtovaní dane  za rok 2010
   3    Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2010
  Nové PDF formuláre sa už môžu uložiť aj so zapísanými údajmi a tak archivovať.

4.1.2011

 Od 1.1.2011 platia nové XML schémy pre registračné listy FO verzia 2011. Mesačný výkaz poistného za mesiac december 2010
 sa podáva tak ako doteraz verziou schémy 2.7 .

  Zmeny v subsystéme MZDY   2010
 

17.12.2010

Ak sa jedná o zahraničného pracovníka  tak pre zdravotnú poisťovňu mu prideľuje identifikačné číslo miesto rodného čísla
ÚPDZS a v ZARADENI PRACOVNIKA je potrebné nastaviť parameter Zahr.prac. na A a identifikačné číslo zahraničného
pracovníka zapísať do IDEN.C.(UDZC) . V mesačnom  výkaze sa miesto rodného čísla pre zdravotnú poisťovňu použije
toto identifikačné číslo.


06.12.2010

Upravený evidenčný list dôchodkového poistenia .


3.9.2010
Upravené Potvrdenie zamestnávateľa na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku

28.07.2010

Opravené potvrdenie o podaní tlačiva prehľadu ...
 

12.07.2010
Daňový bonus od 1.7.2010  20.02 €

07.07.2010

Upravený program Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň.

16.6.2010
Opravený MVP2.fdf


11.5.2010

Sociálna poisťovňa

Vytvorenie súboru MVP1.fdf  - mesačný výkaz poistného pre tlač pdf strana 1.
                               MVP2.fdf - MVP príloha max 6 pracovníkov

MVP1.fdf  otvára MVP1.pdf
MVP2.fdf  otvára MVP2.pdf

6.5.2010
Údaj MIESTO NARODENIA upravený z 15 na 20 znakov.
Upravena tlač výplatných pások pre DPC (netlačí sa páska ak v mesiaci nemá pracovník príjem.)

Od 1. júla 2010 do 30. júna 2011 je maximálny vymeriavací základ mesačne

  • na platenie poistného na nemocenské poistenie a na platenie poistného na garančné poistenie v sume 1 116,75 EUR
    (v období od 1. júla 2009 do 30. júna 2010 v sume 1 084,55 EUR),
  • na platenie poistného na dôchodkové poistenie, na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti
    a na platenie poistného do rezervného fondu solidarity v sume 2 978,00 EUR
    (v období od 1. júla 2009 do 30. júna 2010 v sume 2 892,12 EUR)
    .


20.4.2010
Nový štvrťročný prehľad o zrazených preddavkov pre rok 2010.
Vytvorenie súboru QPREH10.fdf -(štvrťročný prehľad o ...) pre PDF formulár.
Vytvorenie súboru QPRVYH.fdf -(vyhlasenie o podaní elektronickou formou) pre PDF formulár.
Vytvorenie súboru QPRPOT.fdf -(potvrdenie o podaní v tlačovej forme) pre PDF formulár.

Je potrebné nastaviť údaje firmy pre tlač zostáv PDF v MZDY - KONTROLNE A RIADIACE PROGRAMY-
celkom dole.

Je potrebné mať nainštalovaný ADOBE READER 9 SK . Stiahnuť a nainštalovať si ho môžete aj tu.

 

15.3.2010

Hlásenie 5. časť FDF pre 30 strán.

02.03.2010
Nová odchýlka č. 75 - Zamestnanecká prémia

21.02.2010
OMOSS - tlač dovolenky pre vybraných pracovníkov  č.7

18.02.2010

RZPD - Opravené umiestňovanie preplatku a nedoplatku .

17.02.2010

RZPD - Oprava zaokrúhlenia riadku 06 vypočítaná daň -zaokrúhlenie na celé centy dole.

15.02.2010

RZPD - Oprava riadku 18 v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň (započítaná aj
zamestnanecká pémia).

03.02.2010
Opravené nezdaniteľné minimum pri výpočte mzdy za január 2010 a minimálna mzda pre rok 2010.

19.01.2010
Opravené potvrdenie o zdaniteľnej mzde - čiastkový základ dane a daň bol zaokrúhlený na celé eurá dole (bez desatinných miest)

27
.11.2009
Evidencia dochádzky pre  OMOSS

19.11.2009
Evidencia dochádzky pre 4 dňový pracovný týždeň - DREVODOM

29.10.2009
Upravený systém štatistiky ISCP  1-04 TREXIMA. Doplnené číselníky a kontrola zadávaných údajov.

26.10.2009
Pre JAMEL FASHION - hromadné rušenie osobných čísel.
Označení pracovníci zostávajú (PRIZ=X)  a neoznačení sa zrušia.

 

5.10.2009
Nový príznak zahraničného pracovníka (ZAHRPRAC )

 [A/N(medzera)] . Ak je príznak A tak netestujem správnosť rodného
čísla (zahraničným pracovníkom ho priraďuje Sociálna poisťovňa). Mesačný výkaz poistného za týchto pracovníkov
sa musí posielať na SP na príslušnom tlačive zvlášť, aj keď posielate MVP elektronicky.

5.8.2009
Upravené potvrdenie o prijmoch zo zavislej činnosti  pre rok 2009.

3.8.2009
Pri zaraďovaní nových pracovníkov pri zadávaní bydliska musia byť v čísle domu len číslice . V opačnom prípade
Vám bude pri posielaní prihlášky XML  do SP hlásiť chybu.

21.7.2009
Zmena výšky bonusu z 19,32 na 20 € od 1.7.2009.
Zmena maximálnych VZ pri odvode do SP


NP,GP   z
1003,09  na 1084,55  €  od 1.7.2009
DP,PvN,RFS  z
2674,90  na  2892,12 €  od 1.7.2009

Nová odchýlka  74  náhrada mzdy vo výške 60% priemernej mzdy pri prekážkach na strane zamestnávateľa.

10.6.2009
Úprava výpočtu položky "Počet dní NV"  pri neplatenom volne trvajúcom len časť dňa. Zaokrúhlenie na dve desatinné  miesta. (ALDAN)

02.06.2009

Doklad o výške príjmu a o preddavkoch za rok 2008.

13.5.2009

Opravená a odskúšaná xml ISCP Cena práce- už to mám odsúhlasene. Je potrebné štatistiku za 1Q vyvoriť
a poslať ešte raz ( v prípade ,že ste ju už posielali pred dátumom 13.5.2009.

6.5.2009

Štatistika ISCP Cena práce - nová xml štruktúra.
Opravený výpočet priemeru za štvrťrok pre HD1.


30.03.2009
 
 
Nová nezdaniteľná časť dane platná od   01.03.2009   335,47 eur (doteraz 286,27)

25.03.2009
Opraveny mzdový výkaz  (Drevodom).

14.03.2009

Nová odchýlka 73 - platba životného  poistenia zamestnanca zamestnávateľom

11.03.2009

Švrťročné hlásenie o zrazených preddavkoch - oficiálne tlačivo ešte nieje,
 ale predpokladám , že okrem desatinných miest bude rovnaké ako v roku
2008.
 

02.03.2009

Tlač zrážok na 2 des. mieta

16.02.2009

Tlač ročného zúčtovania preddavkov na dan  aj v EURách (riadky 7,8,10,11,12 ).

13.02.2009

Opravený výstup do DDP 2.desatinné miesta.

10.02.2009

Opravený maximálny vymeriavací základ do ZP  2006,17 €
Opravené zadávanie DVP a DPC na 2 desatinné miesta.

05.02.2009 0:10
Orava výpočtu DDP - zaokruhľovanie prechod na €.

04.02.2009 14:30
Mesačný výkaz poistného XML  do SP opravený.

04.02.2009 8:00
opravene príplatky za nadčas a paragraf.

Opravené zaokrúhlenie dovolenky pre HD1.
Opravené tlačivo pre  ročné zúčtovanie preddavkov na dan 2008.


02.02.2009
Opravene zaokruhlovanie  ZMM základnej mzdy.

29.1.2009
 
Nedopatrením sa nedal spustiť výpočet ročného zúčtovania preddavkov na daň - už je to opravené.

 06.01.2009
  Update usea013(c) je od  1.1.2009 zakódovaný a pre jeho rozbalenie je potrebné heslo. Potrebujem urobiť inventúru používateľov.
  Požiadať o heslo môžete telefonicky 0905 644157 alebo na email ls@lamzo.sk.  

 
Mzdy za december sa počítajú ako doteraz , ale vo výkazoch sú konečné sumy prepočítané n EURá. Prevodné príkazy za december sú už v EURách.
 

 12.12.2008
MZDY-KONTROLNE A RIAD. SUBORY-KONTROLNY VYPOCET MINCOVKY V EURO (OMOSS)

10.12.2008
  Pri Registračných listoch - zmenách som do dátumu platnosti zmeny dával vždy dátum
  vytvorenia XML súboru. Už je to opravené.
  25.09.2008
  Nová zostava - Ročný sumár po jednotlivých mesiacoch:
     HZP preddavky  - hrubý zdaniteľný príjem z ktorého sa platia preddavky na daň
     HZP daň vyberaná zrážkov
     HZP spolu
     preddavky na daň
     zrážková daň
     bonus
   
     Zostavu nájdete vo VYPOCTY - STVRTROCNE A ROCNE HLASENIE... - ROCNY
                                      SUMAR (PO MESIACOCH) HZP,DAN,BONUS

 

  10.09.2008
  Opravený výkaz VYK1.xml 

 18.08.2008
  Do tlače prílohy MVP do SP som doplnil   POCET DNI  a  Označenie dohody (X).
  Pridal som zoznam pobočiek ZP s príslušnými kódmi.
 10.08.2008
  Registračné listy pracovníkov som prerobil na verziu 1.7
  A) prihláška pracovníka 
      Prihláška jednoho pracovníka alebo hromadná prihláška viacerých zamestnancov. Najprv ale
      musíte zaradiť pracovníka do kmeňového súboru a potom vytvoriť v
      PREHLADY VYSTUPOV- SOCIALNA POISTOVNA-REGISTRACNE LISTY
      prihlášku (PRSP1.xml alebo HRPRIH1.xml) Súbor môžete uložiť na disketu, USB kľúč  a
      vždy sa ukladá na HD (cesta k tomuto súboru je uvedená v prezeraní toho súboru).
  B) zrušenie prihlášky
     Ak zamestnanec po prihlásení nenastúpi do zamestnania (dátum zrušenia sa musí rovnať
     dátumu nástupu) ZRSP1.xml
  C) odhlásenie  pracovníka
      jeden pracovník  ODSP1.xml / hromadné odhlásenie HRODHL1.xml
  D) zmena  - používa sa hlavne na nahlásenie začiatku a konca materskej a rodičovskej dovolenky
      a tiež na nahlásenie evidovaných zmien údajov o pracovníkovi (zmena prieviska ,adresy...)
      Pracovník môže mať vo výslednom súbore HRZM1.xml aj viac záznamov.
      Kód zmeny :
         1 - začiatok MD
         2 - koniec  MD
         3 - začiatok aj koniec MD
         4 - začiatok RD
         5 - koniec RD
         6 - začiatok aj  koniec RD
         7 - len zmeny údajov o pracovníkovi

       Dátum uplatnenia zmeny : Je pre mňa záhadou čo presne autori systému EZU týmto povinným
       parametrom mysleli. Je nutné ho zadať. V prípade kódu 1 by som tam dal dátum začiatku MD a
       podobne v ostatných  kódoch.

     E) PRERUŠENIE - hromadné (1 až x pracovníkov naraz) HRPRER1.xml
         Zadáva sa tu prerušenie poistenia z dôvodu :
        1 - neplatené voľno NV
        2 - dlhodobé uvolnenie pracovníka z PP (poslanci)
        3 - Absencia
        4 - od 11 dňa OČR
        5 - výkon väzby
        6 - zamesnanec čerpá MD
        7 - SZČO  ( no čo toto tu robí :) )
        8 -  PN nad 52 týždňov
     
       Pri zmene ZACIATOK  RD  je potrebné zadať aj prerušenie č.6.  
       Pri ukončení prerušenia sa zadáva len dátum ukončenia.


  08.08.2008
  Mesačný výkaz poistného za júl vo verzii 2.7 xml je už odladený a je v dnešnom UPDATE.
 
  31.07.2008
  Prihláška 1 pracovníka XML 1,7  PRSP1.xml platná od 31.07.2008. Obrovský chaos je na portáli
  Sociálnej poisťovne v súvislosti s prechodom na novú XML štruktúru. Skúšam sa spojiť s pracovníkmi
  SP a zistiť čo sa presne deje.
  Ostatné registračné listy pre verziu 1.7 dám na web v priebehu dnešného dňa.
  
   25.07.2008
   Mesačná suma daňového bonusu od 1.júla 2008 sa zvyšuje na 582 Sk.
  

   Maximálny vymeriavací základ od 1.júla 2008 :
  
   ZP  56 284,-  platí pre celý rok 2008

   NP             30 219,-
   StP+StSp  80 584,-
   IP              80 584,-
   PvN           80 584,-
   RFS          80 584,- 
   GP            30 219,-
   UP             VZ sa neobmedzuje

   8.7.2008
   Konverzný kurz 30,126 je zapracovaný do programov fakturácia a mzdy (výplatné pásky).
  3.7.2008
   Do výplatnej pásky som dal namiesto "Kurzy dni" položku "Kurzy hodiny".
 
  29. 6.2008
   Už v májovej výplate mal zamestnávateľ vypočítať, vykázať a odviesť z vymeriavacieho základu zamestnanca  s poklesom
   schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť od 20% do 40% vo výške  4% za zamestnanca a 10% za zamestnávateľa.
   Vyplýva to z nadobudnutia účinnosti zákona č.139/2008, ktorým sa mení a doĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti 
   a ktorým sa mení a dopĺňa zákon 599/2003 Z.z.  V súvislosti so zákonom č. 580/2004 o zdravotnom poistení uvedené
    znamená, že u občana s s poklesom  schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť od 20% do 40% sa už nemôže znižovať sadzba
    poistného na zdravotné poistenie .
  
  24.6.2008
   Oprava ročného hlásenia časti V. - DISKETA pre DÚ

   16.6.2008
   Oprava súboru Z1SP1.XML - Zmena údajov o pracovníkovi pre SP

  02.6.2008
  Pri prihláške do SP (PRSP.XML) som opravil napĺňanie položky TITUL . (STAVIS)

 
 19.5.2008
  Uloženie súboru Z1SP1.XML - Zmena údajov o pracovníkovi  na disketu A ( pre CHS s.r.o.)

  14.5.2008
  
   Potvrdenie na ročné zúčtovanie preddavkov na ZP za rok 2007 verzia uploadovaná o 16:22.
 
   6.5.2008
   Nová odchýlka 70  - náhrada miezd počas kurzov
   Zadáva sa rovnako ako odchýlka 02 - paragraf t.j. dátum od dátum do a v prípade že odchýlka platí len časť dňa
   datum od = datum do a hod= počet hodín v daný deň. V tlačových zostavách som doplnil zostavu Z60NMK -
   Náhrada miezd počas kurzov.
  
   Do potvrdenia o príjme za daný mesiac som doplnil počet odpracovaných hodín a tiež hrubý príjem zdaňovaný
   zrážkou a zrážkovú daň.

   29.4.2008
   Chcel by som ešte zdôrazniť význam dátumu odhlásenie zo Sociálnej poisťovne. Ak pracovníkovi, ktorý
   je v pracovnom pomere tj nemá nastavený evidenčný stav na 9 - výstup, zapíšeme dátum odhlásenia zo
   sociálnej poisťovne, tak sa mu nasledujúci mesiac po tomto dátume prestanú počítať odvody do SP a tiež
   nebude uvedený v zozname pre SP. To isté platí aj pre dohody. Pre kontrolu je v zostavách (PREHLADY
   VÝSTUPOV - SOCIÁLNA POISŤOVŇA - ZOSTAVY (celkom dole)) zoznam odhlásených pracovníkov
   zo SP . Evidenčný stav jednotlivých precovníkov v tomto zozname musí byť 9.
     

   14.04.2008
  
    Úprava švrťročného prehľadu preddavkov na daň 2008 .
     
   10.04.2008
     
      Vytvoril som nové zostavy na kontrolu odvodov do SP a to zostavu 

          Z60SPPR - zoznam prihlásených pracovníkov  do sociálnej poisťovne.
          Z60SPOD- zoznam odhlásených pracovníkov  zo sociálnej poisťovne.
         (PREHLADY    VÝSTUPOV - SOCIÁLNA POISŤOVŇA - ZOSTAVY (celkom dole))
         Odporúčam vytlačiť a skontrolovať správnosť údajov.

     7.04.2008

       Pri výpočte nadčasu pre pracovníkov odmeňovaných mesačnou mzdou sa zohľadňujú okrem samotnej mesačnej mzdy
       aj prémie vyplatené v danom mesiaci.
       Opravený výpočet rozpúšťania zostatku dovolenky z minulého roku.
       Upravený mzdový výkaz ( doplnený sociálny fond, ročné zúčtovanie dane, bonusové vyrovnanie ).
 
      12.03.2008 27.03.2008
         Ak sa vypláca preplatok z ročného zúčtovania preddavkov na daň bývalým pracovníkom, ktorí sú už odhlásení
         zo Sociálnej poisťovne (SP), tak títo sa už neobjavia v zozname pre SP,  ak majú nastavený dátum odhlášky z SP
         (zaradenie pracovníka SHIFT+F5) . Vo výkazoch pre SP nebudú ani bývalí pracovníci, odhlásení zo SP, ktoým sa dodatočne
         dopláca napríklad nevyčerpaná dovolenka.


         Po update USEA013/usea013c je nutné spustiť OSETRENIE DATABAZ - obnova základných súborov sdd
         a indexáciu. Potom prepočítať mzdy za február.

         01.03.2008
 
       Žiadosť o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - je to prvá verzia na odskúšanie . Tlačím tam len tie
         časti žiadosti , ktoré sú pre daného pracovníka aktuálne. Popis vystavenia žiadosti tu uvediem v priebehu
         budúceho týždňa. Generovanie a tlač žiadosti nájdete tam kde je ročné zúčtovanie dane - celkom dole.  
         Najprv pustíte výpočet a potom tlač pre každého zamestnanca osobitne (F5).

      20.2.2008

         Opravený výpočet miezd - problém vznikol  pri vytváraní zoznamu detí na ktoré sa vypláca bonus.
         Odporúčam prepočítať mzdy za január 2008.
          

         19.2.2008
 
         Hromadná prihláška do SP je už odskúšaná a môže sa používať.
           HRPRIH1.xml
           HRPRIHK.txt 

         Ročné zúčtovanie dane - opravený nárok na daňový bonus  ( od 7 mesiaca 555 Sk , do 7. mesiaca 540 Sk)

        11.2.2008
       Pri výpočte mzdy sa generuje zoznam detí na ktoré sa platí daňový bonus.
       Zjednoduší sa tvorba potvrdenia o príjme zo ZČ.
       Ak ste už počítali mzdy za január odporúčam  po update a po ošetrení databáz,
       výpočet zopakovať. V prehľade výstupov v položke BONUS je možné
       prezerať zoznam (F5).
        
     - - - - - - - - 
     - Evidencia dovoleniek -

        1. Nahrávanie /úpravy dovoleniek
            Rok spracovania . Ak pre daný rok, ešte nie je vytvorený zoznam
            pracovníkov tak sa vytvorí.
            Ak sa dovolenky spracovávali už minulý rok stlačte F6 a do aktuálneho roku
            sa premietnu zostatky dovolenky z minulého roku.
            F5- umožnuje upraviť nárok na dovolenku resp. nastaviť krátenie dovolenky.
      
        2. Prepočet čerpania dovolenky
            Pri spustení sa prepočíta čepanie dovolenky v jednotlivých mesiacoch zadaného roku.
            Môžu sa prepočítavať a prezerať aj minulé roky.

        3. Tlač čerpania dovolenky pre aktualnych pracovníkov (ktorí sú zamestnaní v
            danom mesiaci a roku)

        4. Tlač zostatkov dovolenky za zadaný rok , ktoré sú ocenené priemernou dennou
             mzdou za 4Q minulého roku - tvorba rezerv

        5. Čerpanie zostatkou dovolenky z minulého roku v dňoch v zadanom roku

        6. Čerpanie zostatkov dovolenky z minulého roku v SK - rozpúšťanie rezervy

        - - - - - - - -

     - nezdaniteľná časť na pracovníka za mesiac je v roku 2008   8208  Sk

    - od 1.2.2008 platí nový zákon o minimálnej mzde. Zrušil inštitút nižšej minimálnej mzdy pre
      vybrané kategórie pracovníkov.
      Hodinová minimálna mzda sa už bude odvodzovať od mesačnej minimélnej mzdy ako 1/174.

    - ak budete dávať zamestnancom potvrdenia o príjme zo závislej činnosti tak ich dajte prepočítať
     (po spustení aktuálneho update (usea013).
      V priebehu januára 2008 som v potvrdeni ešte robil úpravy. Oficiálne vyšlo tlačivo na potvdenie
      za rok 2007 až  9.januára na www.drsr.sk.
     
    - prerozdelenie výdaja v JU som rozšíril na 4 a to pre jednoduchšie zaúčtovanie lízingu osobného automobilu
      Splátka sa má účtovať napríklad takto :

        ISTINA                                     0910  - lízing  (nie je to nákladová položka)
        Finančný výnos                          0550  - prevádzková réžia
        Havarijné zákonné poistenie        0551  - prevádzková réžia
        DPH                                         0501  - prevádzková réžia
 
    - ak máte nastavenú slovenskú klávesnicu, tak doteraz nefungovala desatinná čiarka na numerickej klávesnici.
       V celkových špeciálnych činnostiach v parametroch systému nájdite celkom vzadu parameter DESCIARKA
       a zapíšte tam desatinnú čiarku   ,   .  Pri novom spustení SEA už bude desatinná čiarka na numerickej klávesnici
       fungovať.

    - hromadná prihláška do SP (ešte to nie je v praxi vyskúšané - keď už bude tak dám vedieť)

    - sumár miezd a mzdový výkaz je upravený tak aby osobitne vyčleňoval zvlášť mzdu a náhrady mzdy a zvlášť
      ostatné zdaniteľné príjmy (SF,Platby firmy do DDP za pracovníkov(3 pilier)...)

    - ročné hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2007    6.2.2008

    - potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2007

    - Od januára 2008 je potrebné nastaviť odvody do sociálnej poisťovne tak aby pre:

      a) poberateľa dôchodku bol rozsah SP   1100111
      b) zam. s poklesom schopnosti vykonávať prácu o viac ako 70%    RSP  1110111
      c) zam. s poklesom schopnosti vykonávať prácu o viac ako 20% a menej ako 70%   RSP  1111111
      
         dohody   RSP 0000110

      Rozsah sociálneho poistenia (RSP) sa nastavuje v zaradení pracovníkov 
      SHIFT+F5  nastavením odvodov do jednotlivých fondou SP
                                  firma zam
      1. Nemocenské       A    A
      2. Starobné p.         A    A
          Starobné sporenie  -  druhý pilier  A ak je pracovník zapojený do 2 piliera
                                             dôchodkového sporenia - informatívny údaj
      3. Invalid.p.             A    A
      4. PvN                    N    N
      5. Uraz.p.                A
      6. Gar.p.                 A
      7. Rez.f.                  A

     
Z takéhoto nastavenia sa automaticky vygeneruje rozsah soc. Poistenia   1110111

 

Osobný rozsah sociálneho poistenia "rozsahSP" (RSP)je reťazec dĺžky práve 7 znakov, pričom

1. znak reprezentuje Np
2. znak reprezentuje Sp a Sds
3. znak reprezentuje Ip
4. znak reprezentuje PvN
5. znak reprezentuje Up
6. znak reprezentuje Gp
7. znak reprezentuje Rfs
 

jednotlivé pozície môžu nadobúdať hodnoty 0,1,2, ktoré majú nasledovný význam:

0 – neplatí (zo zákona je vylúčená povinnosť platiť)
1 – platí
2 – opravy za predchádzajúce obdobie (napr. prečerpanie dovolenky má záporný základ, vtedy je potrebné uviesť kód 2)

Výnimka z vymeriavacieho základu bude vo väčšine prípadov  0 - Bez výnimky alebo C-kratší pracovný čas (aj pre dohody)
 

       2008 Odvody do SP a ZP


    Poistenie                Firma  Zam     SZČO DPO                VZ_min           VZ_max

1.  Nemocenské            1,4     1,4         4,4     4,4                   8100                28 142
2.  Starobné                 14        4          18        18                   8100                75 044
3.  InvPois                     3        3            6          6                    8100                75 044
4.  PvN                         1        1            0          0                    8100                75 044
5.  Úrazové pois            0,8     0            0          0                    8100                neobmedzený
6.  Gar.poist.                 0,25   0            0          0                    8100                28 100
7.  Rez.fond                   4,75   0            4,75     4,75               8100                75 044

ZP                               10        4          14        14                    8100                56 285
ZP ZPS                         5        2            7          7                    4050                56 283

 
   
  
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2007 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    - opravený XML - zrušenie prihlášky do SP ZRSP1.xml

    - minimálna mzda sa zvýšila z 7600 na 8100 Sk od 1.10.2007 - toto platí pre stupeň náročnosti práce (SNP)  1 , pre
      SNP 2 sa minimálna mzda zvyšuje  na 8100 x 1,2=9720, ... .Pri mesačnej mzde sa automaticky vytvára doplatok
      do takto upravenej minimálnej mzdy. Pri hodinovej mzde sa doplatok do minimálnej mzdy vypočíta podľa nového
      zákoníka práce.
     
       nárok na bonus nemá zamestnanec, ktorého zdaniteľný príjem v danom mesiaci je nižší ako
        a) 4050 Sk
        b) 3037.50 Sk 
a) u mladistvých zamestnancov mladších ako 18 rokov a starších ako 16 rokov
                                           b) u zamestnancou so ZP pri poklese schopnosti vykonávať prácu od 40% do 70%

        c) 2025     a) u zamestnancov  so zdravotným postihnutím pri poklese schopnosti vykonávať  prácu  nad 70 %
                                 b) u invalidného zamestnanca mladšieho ako 18 rokov
                                 c) u zamestnancou  mladších  ako 16 rokov

     - oprava do výstupu už nedávam dohody s nástupom v budúcnosti (24.8.2007)
     - do výstupu dávam prihlásené dohody aj keď v danom mesiaci nemajú príjem 
     -  je potrebné skontrolovať
       či sú správne nastavené odvody do sociálnej poisťovne za pracovníka a aj za firmu, pretože
      podľa nastavenia  (A/N)   sa počítajú odvody do SP

     - opravený mzdový výkaz (OMOSS)
     - bývalí pracovnící sú vylúčení z výkazu odvodov do zdravotnej poisťovne (OMOSS 18.6.2007)
     - Vyúčtovanie mzdy zamestnanca od 1.1.2007
     - odchýlka 09 - náhrada mzdy za PN (čiastka)
     - nastavenie pracovníka na nižšiu min. mzdu (100,75,50%)
     - prvotné nahrávanie IM 04.12.2006
     - zmena zaokrúhľovania odvodov do SP
     - minimálna mzda od 1.10.  7600 Sk
     - Nová XML štruktúra pre mes.výkaz do SP  13.9.2006
     -
 Zoznam výnimiek vymeriavacieho základu - SP
     - mzdy; vekove rozdelenie zamestnancou do 25,25-50,nad 50
     - IM lízing
     - oprava  celk.príjem pre výkaz do ZP (dôchodcovia)
     - opravy VZ do SP a ZP (odch. 90 - 97)
     - zmeny odvodov do SP od  1.8 - DVP, dôchodcovia
     - zmeny odvodov do SP od 1.7
     - odchýlka 80 oprava bonusu
     - odchýlka 06 Zákonné voľno neplatené PARAGRAF
     - Zoznam prac. zamestnaných na dobu určitú
     - Potvrdenie o príjme DPC a BPS
   
 - Štatistika - odpracované dni (Oravagum)
     - Štatistika ISCP 1-4 Cena práce ;disketa
     - opravená tlač evid. listu dôch. poistenia
     - odchýlka 44 - ostatný úraz
     -
potvrdenie pre ročné zúčt.  preddavkov (16.5.2006)
     - daňový bonus sa nastavuje v rodinných prisl.( deti)